, Budujemy Dom 06-2015, Czasopisma 
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Budujemy Dom 06-2015

Budujemy Dom 06-2015, Czasopisma
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->ZAKADAMYRYNNYzbsystememprzeciwoblodzeniowym207POWIETRZNAFARBY DO WN}TRZ POMPA CIEPAWybieramy i kupujemyprzeglÈd 54 produktów114Więcej na: www.ebook4all.pltanie przygotowanie c.w.u.173Tu poczytaszsobie i kupiszten numerMAGA ZYN BUDUJ CYCH LUB REMONTUJ CYCH DOM I WYKONAWCÓW6/20159,95 zãw tym8%VATABC mÈdrego budowaniaokna, drzwi i bramygara owe71Budujemy Bez BïÚdówogrzewanie86Sprawdzone i popularnepokrycia dachoweibakcesoria152Poradnik urzÈdzaniaogrodualtany, meble,maïa architektura54ZAGOSPODAROWANIENIEU¿YTKOWEGOPODDASZAporadnik krok po kroku197PRAKT YKA EKSPLOATACYJNAbezcenne do wiadczenia u ytkowników– ciany zewnÚtrzne142– schody148– drzwi wewnÚtrzne134FOCUSDOBRE RADY BUDUJkCYCH – ZAWSZE W CENIEMonika i ukasz: Kolektory sïoneczne juod kwietnia przejmujÈ funkcjÚ przygotowaniaciepïej wody u ytkowej... wiÚcej str. 36Agnieszka: DziÚki zastosowaniu ogniwfotowoltaicznych rachunki za prÈd obni yïysiÚ o ponad 1000 zï rocznie... wiÚcej str. 32SPECJALNIE DLA REMONTUJkCYCHst30rorenowacjanWięcej na: www.ebook4all.plWięcej na: www.ebook4all.plSprawnasze dźceny!Otwórz się na jakość w dobrej cenie!Okna Nowej Generacji VELUX łączą w sobie komfort użytkowania i mniejsze zużycie energiioraz zapewniają niezawodność i pewność na długie lata.StandardStandard PlusPremiumNiezależnie od tego, jaki standard okna wybierzesz, otrzymujesz:możliwość wyboru górnego lub dolnego otwieraniaenergooszczędną konstrukcję okna zatrakcyjny designsolidną jakość i nawet 20 lat gwarancji*!*VELUX. Zawsze trafny wybór.* Dotyczy wybranych produktów. Szczegółowe warunki gwarancji na www.velux.plwww.velux.plWięcej na: www.ebook4all.plOd RedakcjiRedaktor naczelnyErnest JagodziñskiZ-cy redaktora naczelnegoJarosïaw Antkiewicze-mail: jaroslaw.antkiewicz@budujemydom.plMarta Tomaszewska, tel. 22 257 84 72e-mail: marta@budujemydom.plRedaktor prowadzÈcyJoanna DÈbrowska, tel. 22 257 84 35e-mail: joanna.dabrowska@budujemydom.plRedaktorzyCezary Jankowski, Adam Jamioïkowski,Lilianna Janus-Jampolska, Maïgorzata Kolmus,Norbert SkupiñskiWspóïpracownicyPrzemysïaw DÈbrowski, Grzegorz Fijewski,Anna GrÈziewicz-Kinsner, Krzysztof Kaperczak,Bartïomiej Kolmus, Maïgorzata Szymañska,Arkadiusz WÚglarz, Tomasz WojciukKorektaMaria ChrzÈszczProjekt graficznyKatarzyna ZawadkaStudio graficzneSzymon Chojnacki,Dorota ZieniewiczRysunkiTomasz Domañski, Paweï Kinsner, Piotr KojroDziaï marketingu i reklamySzef dziaïuIza Konikowskatel. 22 257 84 75, faks 22 257 84 88e-mail: iza@budujemydom.plIwona Fijewska, Katarzyna Rosa,Marta Zaczek, Ewa Zuchora, Renata SiedleckaPracownia Analiz Rynku BudowlanegoMarcin Szymanik, tel. 22 257 84 80faks 22 257 84 88, marcin@budujemydom.plInga FrÈcz, inga.fracz@budujemydom.plPrenumerataHerman Grosbart, tel. 22 257 84 26e-mail: prenumerata@avt.com.plKolportaBo ena Konopska, bozena.konopska@avt.plMarcin Brona, marcin.brona@avt.plJoanna Marcinkowska,joanna.marcinkowska@avt.pltel. 22 257 84 07Adres redakcji – WydawcaAVT – Korporacja Sp. z o.o.Redakcja „Budujemy Dom”ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawatel. 22 257 84 72, faks 22 257 84 88Dyrektor Wydawnictwaprof. Wiesïaw MarciniakDruk i oprawaRR Donnelley Europe Sp. z o.o.Praktyka budowania,czyli – bądź mądrydoświadczeniem innychRzekomo „do wiadczenie to nazwa, którÈ ka dy nadaje swoim bïÚdom”. Przynajmniejtak twierdziï Oscar Wilde. Mo e to i prawda, chocia mi siÚ wydaje, e sÈ to zarównopopeïnione bïÚdy, jak i dobre wybory. Pewnie te pierwsze zdecydowanie bardziej za-padajÈ w pamiÚÊ i dïu ej je pamiÚtamy, a do tych drugich siÚ szybko przyzwyczajamy ibuzna-jemy je za caïkowicie naturalne. Skupmy siÚ jednak na tych pierwszych. BïÚdy – bo o nichmowa – jako e sÈ nieodïÈcznym elementem naszego ycia, popeïniane sÈ równie wbtrak-cie budowy domu.Niewïa ciwie zamontowane okna. Niedostatecznie dobrze ocieplone poddasze. ½le dobra-ny kocioï grzewczy. Wykonanie uciÈ liwego szamba, zamiast oczyszczalni cieków. Mo naich wymieniÊ jeszcze co najmniej kilkadziesiÈt... To grupa bïÚdów, które bezpo rednio prze-kïadajÈ siÚ na pieniÈdze. Ale sÈ te takie, które wynikajÈ po prostu zbbraku do wiadczenia.Bo jak inaczej nazwaÊ: zïe usytuowanie budynku na dziaïce, które nie wykorzystuje wa -nych warunków naturalnych na niej panujÈcych, nie podwy szenie nadpro y nad oknemw celu umieszczenia tam skrzynek na rolety zewnÚtrzne czy nie uïo enie przed wylaniempodïogi rur do odkurzania centralnego. To bïÚdy zaniechania, wynikajÈce wprost zb bra-ku wiedzy. Jednych i drugich unikniecie Pañstwo po lekturze naszych tekstów. W rubryceBudujemy Bez BïÚdów– co miesiÈc omawiamy istotne zagadnienie wymieniajÈc najczÚ ciejpopeïniane bïÚdy. W tym numerze przedstawiamy te, które powstajÈ podczas wykonywaniainstalacji ogrzewania. W dzialePosesjonaci– Czytelnicy, którzy ju wybudowali dom opo-wiadajÈ o trafnych i nietrafnych decyzjach oraz podpowiadajÈ na czym mo na, a na czymnie warto oszczÚdzaÊ. I wreszcie w rubrycePraktyka eksploatacyjnainwestorzy przedsta-wiajÈ rady i przestrogi wynikajÈce zbzastosowania konkretnych rozwiÈzañ.Uwa nie czytajÈc te teksty – a potem wykorzystujÈc je w praktyce – ïatwo bÚdzie zadaÊkïam popularnemu twierdzeniu, e pierwszy budowany dom nale y oddaÊ wrogowi, drugibuduje siÚ dla przyjaciela, a dopiero trzeci dla siebie.¿yczÚ przemy lanego, rozsÈdnego i oszczÚdnego budowania domu.Ernest Jagodziñskiernest.jagodzinski@budujemydom.plPS. ZachÚcam równie do przeczytania dodatków tematycznych. W tym miesiÈcu sÈ to – O TYMNIKT CI TAK NIE OPOWIE – rozmowy Majstra Guru z Dociekliwym Inwestorem (tym razemMajster Guru odpowiada na pytania dotyczÈce instalacji wodnych i kanalizacyjnych), oraz porad-nik CHODZENIE DOMU. ZachÚcam do zapoznania siÚ z nimi – naprawdÚ warto!ZdjÚcie na okïadce© KALLE KOLODZIEJ / FOTOLIAPRENUMERATA?NAPRAWD} WARTO!Wszystkie nazwy produktów sÈ wymienionewyïÈcznie w celach identyfikacyjnych i mogÈbyÊ zastrze onymi znakami odpowiednichwïa cicieli. Redakcja nie zwraca materiaïówniezamówionych oraz zastrzega sobie prawodo adiustacji, doboru tytuïów i dokony waniaskrótów w nadsyïanych materiaïach.Redakcja nie ponosi odpowiedzialno ciza tre Ê reklam.AVT KorporacjaSp. z o.o. nale y doIzby WydawcówPrasyWięcej na: www.ebook4all.pl [ Pobierz całość w formacie PDF ]